22
خرداد
163

 شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم با نام تجاری آریس به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان عضو سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی ایران شد. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سامانه های هوشمند موقعیت یاب خودرویی است که محصولات خود را با اتکا به متخصصین داخلی و دانش بومی در گستره وسیعی از کاربردهای عمومی، نظامی و انتظامی در ایران تولید می کند.

مهندس سیدعلی یزدی نژاد مدیرعامل شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم پس از عضویت این شرکت در سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی عنوان داشت که امیدواریم بتوانیم در سال حمایت از کالای ایرانی با استفاده از حداکثر توان بومی در جهت تامین نیازمندی های کشور قدم برداریم. همچنین ایشان تاکید کردند که با عضویت در سندیکا مسیر روشن تری پیش روی این شرکت جهت حضور موثرتر در بازار قرار دارد.

 

Top