محصولات و توانمندی ها

شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم با بهره گیری از متخصصان حوزه مراقبت الکترونیکی و بکارگیری فن آوری های نوین در زمینه سامانه های هوشمند حمل و نقل (ITS)، نظارت تصویری و غیرتصویری و سایر سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری مراقبتی فعالیت دارد و در عرصه های مذکور یکی از شرکت های مطرح و شناخته شده است. دامنه فعالیت های این شرکت به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان در حوزه های مذکور، هم از بعد تنوع محصول و هم از بعد پراکندگی جغرافیایی، بسیار گسترده است.

ادامه مطلب

.
.
Top